2024 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu ?

15 Ocak 2024 tarihinde açıklanan 17 bin 2 liralık yeni asgari ücretle birlikte, pek çok ücrette değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliklerden birisi de kıdem tazminatı taban ücreti oldu. Peki, belirlenen son ücretlerle beraber, 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm güncel bilgiler!

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir sebeple sona ermesi halinde, her doldurulan sene için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir seneden artan süreler ise, oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatı, bir çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve bu ödemede bir tavan ücret bulunur. Bir çalışanın son brüt maaşı, 1 yıllık kıdem tazminatını belirler. Örnek vermek gerekirse, 5 yıl kurumda çalışan bir kişi, 5 brüt maaş kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

KİMLER ETKİLENECEK?

Kıdem tazminatı tavanındaki meydana gelen artış, brüt ücreti 35.057 TL’nin üzerinde olan ve kıdem tazminatı alacak olan çalışanların durumunu etkileyecek. Polis ve baş komiser maaşları da bu kapsam içerisinde değerlendirilmektedir.

ENFLASYON VE MEMUR ZAMMININ KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, enflasyonda aylık bazda %2,93 artış yaşandı. Yıllık artış oranı ise %64,77 oldu. Açıklanan enflasyon rakamları, memur zammını da etkiledi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi ve bu doğrultuda 2024 yılında kıdem tazminatı tavanında da artış yaşandı.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge, işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanını belirlemiştir.

Bu düzenlemeye göre, 2024 yılında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı brüt 35.058,58 TL, net ise 34.792,49 TL olarak belirlenmiştir.

KIDEM TAZMİNATI VE DEVLET MEMURU EMEKLİLİK İKRAMİYESİ KARŞILAŞTIRMASI

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, 2762 sayılı Kanunla değişik 13. Fıkraya göre, işçilerin kıdem tazminatları yıllık olarak belirlenen azami emeklilik ikramiyesini aşamaz.

Önceki yıllara ait düzenlemelerde, 1980 – 1982 dönemi için kıdem tazminatının belirlenen bir sınırı vardı.

DEVLET MEMURLARINA HİZMET YILINA GÖRE EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESAPLAMA

Devlet memurlarına verilen emeklilik ikramiyesi, hizmet yılına ve aylık göstergesine göre hesaplanır. 2024 yılında en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi, aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı toplam göstergesi, taban aylık göstergesi ve diğer faktörlere dayanarak hesaplanır.

EK GÖSTERGELERE GÖRE YENİ ORANLAR NEDİR?

Genelge ile ek göstergeler arasındaki oranlar da güncellenmiştir. Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlara %255, 7.600 – 8.400 arasındakilere %215, 6.400 – 7.600 arasındakilere %195, 4.800 – 6.400 arasındakilere %165, 3.600 – 4.800 arasındakilere %145, 2.200 – 3.600 arasındakilere %85, diğerlerine ise %55 oranı uygulanmaktadır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 01.01.2024 tarihi itibariyle 1500 aylık göstergesi, 8000 ek göstergesi, 500 kıdem aylığı toplam göstergesi, 1000 taban aylık göstergesi olan bir devlet memuru için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir.

Bu düzenlemeler, işçilerin kıdem tazminatlarını ve devlet memurlarının emeklilik ikramiyelerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

Her iki durumda da belirlenen tavanlar, mali haklar ve sosyal güvenlik politikaları açısından önem taşımaktadır.

KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKI KİMLERE AİTTİR?

1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre, belirli şartları sağlayan çalışanlara kıdem tazminatı ödenir. Bu şartlar arasında, aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması, iş sözleşmesinin çeşitli nedenlerle feshedilmesi ya da sona erdirilmesi bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı alma hakkı, işveren ya da işçi tarafından belirli durumlar için geçerlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir